Verandermanagement met Vertrouwen

Een bedrijf zou zijn toekomst moeten toevertrouwen aan zijn werknemers. Deze opmerkelijke en uitspraak van Ricardo Semler laat een van de kernwaarden van zijn bedrijf Semco (Braziliaanse multinational) zien: de beste bedrijven zorgen ervoor dat de medewerkers alle beslissingen nemen. Professionals floreren als ze worden gerespecteerd, serieus worden genomen, grip en invloed hebben op de dingen die ze doen en de resultaten zien van hun inspanningen.

Groepen werknemers vanuit hun praktische ervaringen op de werkvloer en hun gezonde verstand nemen beslissingen die vele malen krachtiger en effectiever zijn dan de beslissingen van managers op afstand. Als je er nu als werkgever voor zorgt dat je mensen het fijn vinden om op hun werk te zijn, zullen ze ook aanmerkelijk beter presteren.

Zelfsturing

Bij Semco werft en beoordeelt het Semco personeel zijn managers, heeft het inspraak bij belangrijke beslissingen en deelt het in de winst. Ze geloven in de kracht van kleine teams, transparantie en vertrouwen. Van gewoontes en tradities die niets bijdragen of di juist belemmerend werken wordt afscheid genomen. Werknemersdemocratie of zelfsturing vanaf de werkvloer wordt consequent door het hele bedrijf in de praktijk gebracht.

Organisatieverandering gaat over dingen die je samen anders gaat doen. Het betekent het door elkaar schudden van bestaande verhoudingen en het verstoren van vaste interactie patronen. En bij verandering, bij iedere verandering, hoort gedoe (Swieringa, Gedoe komt er toch). De vraag is dus ook nooit of er gedoe komt, maar altijd hoe je ermee om wilt gaan. Wil je het zoveel mogelijk onder tafel houden, of wil je juist proberen het op tafel te krijgen?

Een aantal tips voor succesvol Change-Management:

  • Voorkom een halfslachtige aanpak, neem duidelijke stappen
  • Co-creëer (doe het samen), werk bijvoorbeeld met Early-Adaptors in de organisatie
  • Kijk heel kritisch naar conventies binnen de organisatie en neem afscheid van het merendeel dat niet werkelijk productief blijkt
  • Deel informatie, geef aandacht aan uitgebreide communicatie
  • Breng gedoe op tafel en maak het bespreekbaar, zo kun je het aanpakken
  • Wees voorbereid op terugval

Semco heeft zijn omzet enorm zien stijgen van 4 miljoen dollar tot 212 miljoen dollar (de kleine Semler). Bij vrijwel alle ideeën van Semler staat het geluk van werknemers en de zelfsturende organisatie centraal. Ondernemerschap en financieel succes gaan samen met passie voor mensen en wat hen beweegt!

Let’s make a difference! Lees verder over Change-Management, Leiderschapsontwikkeling en Talent Development van de Influencers en Thought Leaders uit Brainport.