DE 4 VOORDELEN VAN EMPATHISCH LEIDERSCHAP

Ford en Cisco zijn om en steeds meer bedrijven omarmen empathisch leiderschap. Het heeft dan ook tal van voordelen.

‘Corporate empathie’, het is een nieuw buzzword in het Amerikaanse bedrijfsleven als het aankomt op managementontwikkeling, zo staat in de Wall Street Journal te lezen. Bedrijven als als Cisco, Ford en Aston Martin laten management en personeel een workshop ‘empathie’ volgen. Een op de vijf grote Amerikaanse bedrijven ziet empathie zelfs als onderdeel van managementontwikkeling. En volgens experts neemt het belang ervan alleen maar toe. De reden: meer empathie heeft alleen maar voordelen.

1. Betere leiders
Empathie creëert betere leiders, zo is de gedachte. Leiders die kunnen luisteren, een sterk inlevingsvermogen hebben en bruggenbouwers zijn, zo tonen onderzoeken van o.a. Development Dimensions International en Center for Creative Leadership aan.

Ontmoet Aaron Gibson, opgegroeid in een achterstandsbuurt in Pittsburgh, maar hij heeft zich inmiddels opgewerkt tot directeur. Hij vindt zichzelf ‘no-nonsense’, maar zijn medewerkers vinden hem een botte hork. Onder meer door dat intimiderende staren van hem tijdens overleggen. Gevolg: angst en minder betrokkenheid onder het personeel.

Toen Gibson deze feedback ook terugkreeg, volgde hij een aantal workshops ‘empathisch handelen’. Zo weet hij beter te reageren op een overwerkte medewerker die net een fout heeft gemaakt. De beste reactie in zo’n situatie is: ‘‘Ik begrijp dat je een beetje in paniek bent en gefrustreerd bent over deze situatie’. Na deze sussende woorden is het tijd om de kritiek uit te leggen en oplossingen (meer tijd, budget, mankracht etc.) aan te dragen.

Empathie is eerder schaken dan dammen, het duurt een tijdje voordat je er vaardigheid in krijg’.
2. Meer talent
De moderne medewerker eist empathisch handelen, aldus Adam Waytz, onderzoeker en universitair hoofddocent aan de Northwestern University’s Kellogg School of Management. Medewerkers, ook juist de jongere generatie ‘high potentials’, zoeken een leidinggevende die kan verbinden. Iemand die informeert hoe het met iemand gaat door ernaar te vragen en het ook echt meent.

3. Meer omzet
Empathisch leiderschap is ook in euro’s uit te drukken. Onderzoekers hebben de prestaties van bedrijven uit de Global Empathy Index 2015 geanalyseerd. Wat blijkt: de top 10 genereert 50 procent meer netto-inkomsten dan de onderste tien bedrijven uit de lijst.

Empathie is een levenslange les in ‘onbewuste bekwaamheid’.
4. Betere producten
Empathie kan dieper toegepast worden in de bedrijfs – en productstrategie. Zo heeft de Britse autobouwer Aston Martin een adviesraad opgetuigd met alleen maar vrouwen. Hun invloed gaat zo ver dat deze adviesraad haar veto kan uitspreken over technische besluiten en haar stem heeft invloed op marketingkeuzes.

En Ford dan. Nieuw aangetrokken ingenieurs krijgen een zogenaamde ‘empathie-buik’ (zie foto) omgebonden, waardoor man zich beter kan verplaatsen in de oncomfortabele posotie van een zwangere vrouw. Doel: meer begrip kweken voor deze belangrijke klantengroep: zwangere vrouwen die meer ruimte en comfort eisen van een auto.

Bron: MT.nl