Slechts 16% hoogbegaafden haalt universitair diploma!

Hoogbegaafdheid is een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een sterke rol. Ze zijn nieuwsgierig, sensitief, gedreven en scheppen plezier in creëren. De term wordt gebruikt om aan te geven dat ze opvallende vermogens of vaardigheden hebben, zowel voor kinderen als ook voor volwassenen.

Als maat voor hoogbegaafdheid wordt vaak het IQ genomen. Men spreekt van hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130 (getest volgens David Wechsler). Dit komt erop neer dat personen met scores in de bovenste twee percentielen hoogbegaafd worden genoemd (2% van de bevolking). Op Technische Universiteiten in Nederland komen we vaker hoogbegaafden tegen, zo beginnen sommige studenten op hun 16de al aan de TU (casuïstiek TU Delft).

Hoogbegaafde werknemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kenniseconomie. In hun kracht zijn het originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Ze kunnen een geweldige impuls geven aan organisatievernieuwing en ontwikkeling. Toch zit naar schatting slechts een derde deel op een passende werkplek. En een derde deel zit zelfs momenteel werkloos thuis (Instituut Hoogbegaafdheid volwassenen).

Niet alle hoogbegaafden slagen er in om hun talenten te benutten. Ze raken uit balans en roepen in hun werkomgeving het beeld op van ‘ongeleide projectielen’ en ‘lastige wijsneuzen’. Hun talenten worden onvoldoende of zelfs helemaal niet erkend, waardoor ze gaan disfunctioneren en overspannen kunnen raken. Er kunnen conflicten ontstaan omdat werknemer, leidinggevenden en collega’s niet herkennen wat er aan de hand is.

Oplossing, niet gemakkelijk

De oplossing is interessant, niet gemakkelijk. Kijk naar wat iemand kan, in plaats van naar wat iemand niet of minder kan. Verdiep je in hun Talenten en persoonsprofielen en geef ze de juiste begeleiding maar ook de ruimte. Mensen hebben zoveel te bieden!

Herkenbaar? Lees verder over Hoogbegaafdheid en Talent Development van de Influencers en Thought Leaders uit Brainport.