Stage bereidt beter voor op managementfunctie dan diploma’s

Stagecontracten kunnen een betere route naar een directiefunctie vertegenwoordigen dan diploma’s. Dat is de conclusie van een onderzoek van City and Guilds bij een aantal Britse bedrijven, zo meldt Express.be.

Bij bijna twintig procent van de onderzochte bedrijven werken voormalige stagiairs in een managementfunctie. In de bouwsector loopt dat cijfer op tot bijna 50 procent, gevolgd door manufacturing en engineering (43 procent), landbouw (33 procent) en energie (33 procent). De onderzoekers zeggen in die cijfers signalen te zien van een fundamentele verschuiving te zien in de manier waarop de volgende generaties op de arbeidsmarkt worden voorbereid.

Praktische opleidingen
“De bedrijfswereld heeft de afgelopen tijd teveel de nadruk gelegd op universitaire opleidingen, terwijl veel jongeren meer gebaat zouden zijn met vakonderwijs of met opleidingen op de werkvloer,” merkt Will Davies, oprichter van het Britse bedrijf Aspect, op. “De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het systeem van het traditionele leercontract en stages voor vele jongeren een uitstekende basis biedt voor de uitbouw van een carrière.” De onderzoekers verwijzen naar cijfers van het Britse Office of National Statistics, waaruit blijkt dat meer dan een kwart van de gediplomeerden een lager salaris heeft dan leeftijdsgenoten die voor stages kozen.

Verschuiving arbeidsmarkt
De onderzoekers stelden ook dat 26 procent van de laagbetaalde gediplomeerden zich met een parttime baan tevreden moeten stellen, tegenover slechts elf procent van hun generatiegenoten die een stage hebben gevolgd. “De voorbije generaties zijn vele jongeren naar de universiteit geduwd met impliciete beloftes over een gegarandeerd welvaartsniveau,” zegt Frank Field, voormalig Brits minister van arbeid. “Voor een grote groep werden die beloftes echter niet ingelost. Het beleid dient zich dan ook bewust te zijn van deze verschuiving op de arbeidsmarkt en moet inspanningen doen om jongeren daadwerkelijk een inzicht te laten verwerven in de verschillende beschikbare mogelijkheden om een carrière uit te bouwen.”

Bron: Loopbaanvisie.nl