Vijf visies over de arbeidsmarkt

De toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk staan centraal in vijf visies van 50 jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten in het ReflexLAB binnen en buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en minder starre scheiding van vast en flexibel werk.

Het ReflexLAB is een platform voor jongeren met een mening over flexwerk, een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en (uitzend)brancheorganisatie ABU. Vijftig jongeren zijn in oktober 2014 aan de slag gegaan tijdens masterclasses en speciale ‘LAB-sessies’ om de nieuwe visies te ontwikkelen. Zij bepaalden zelf de thema’s en insteek van de vraagstukken en zijn bij de uitwerking geholpen door experts.

De vijf visies in het kort:

  1. Zekerheden loskoppelen: Maak scholing toegankelijk voor iedereen die het nodig heeft, door het los te koppelen van contractvorm of sector. Een nationaal scholingsfonds moet daarvoor zorgen.
  2. Duurzame inzetbaarheid: Creëer een nieuw platform (STAPP) dat bij jongeren zorgt voor meer zelfbewustzijn, inzicht in hun (ontwikkel)mogelijkheden en ondernemerschap.
  3. Gulden middenweg: Creëer moderne instrumenten door te experimenteren en starre roadblocks tussen ‘vast en flex’ weg te nemen. Bijvoorbeeld ten aanzien van hypotheken, pensioenen, belastingen en overheidsregels.
  4. Baas over eigen arbeidsvoorwaarden: Introduceer een jongeren-cao met arbeidsvoorwaarden die beter passen bij jongeren. Vergroot hun betrokkenheid door online ideeën op te halen en terug te koppelen en creëer meer keuzemogelijkheden.
  5. Europese arbeidsmarkt: Vergroot de mogelijkheden voor mbo-studenten om vakopleidingen (deels) in andere lidstaten van de Europese Unie te volgen. Dit vergroot de mobiliteit en verkleint de mismatch op de Eureopese arbeidsmarkt.

Reacties
Voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal Economische Raad (SER) ontving 10 april jl. een publicatie met de eerste uitkomsten van het ReflexLAB. Zij is enthousiast over het initiatief en de uitkomsten. “Het zijn waardevolle ideeën voor de arbeidsmarkt van morgen.” Het meest opvallend vindt zij het grote belang dat jongeren aan scholing hechten. “Dat is de rode draad die dwars door de vijf onderzochte thema’s heen loopt,” aldus Hamer.

Voorzitter Robbert Coenmans van FNV Jong is blij met de ideeën van jongeren. “De positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt door iedereen besproken, maar niemand vraagt het de jongeren zelf. Dat hebben wij nu wel gedaan. Daar zijn duidelijke resultaten uitgekomen en nu is het zaak dat daarmee aan de slag wordt gegaan.”

Michiel Heitkamp, voorzitter CNV Jongeren: De arbeidsmarkt is nog lang niet af. De WWZ blijkt nu al niet perfect te zijn. Om een alternatief voor het huidige stelsel te hebben, zijn ideeën nodig. Vooral Ideeën van de jongere generatie zijn nodig, omdat die hiermee moet werken.

Directeur Jurriën Koops van de ABU prijst de frisse ideeën, waarvoor ook buiten de gebaande paden is gekeken: “Terwijl factoren als robotisering, kennisveroudering en de flexibilisering, dynamiek en diversiteit op de arbeidsmarkt wel als realiteit zijn beschouwd. Ik ben zeer gecharmeerd.”

Bron: loopbaan-visie.nl