‘Arbeidsrelaties op projectbasis domineren in 2030’

Zo’n driekwart van de Nederlanders verwacht dat vaste contracten in 2030 uitzonderlijk zijn. Dat blijkt uit het kwalitatief onderzoek van recruitmentorganisatie Hays naar de arbeidsmarkt van de toekomst. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de sectoren Oil & Gas, IT en Engineering & Technology, die naar verwachting in 2030 een belangrijk en impactvol aandeel van de arbeidsmarkt vormen. Deze verwachting staat in schril contrast tot de recente aanpassing in de Wet werk en zekerheid (WWZ), die flexwerkers sneller laat doorstromen in een vast contract.

Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts 25 procent van de Nederlanders verwacht dat vaste contracten nog bestaan in 2030. “Dit sluit aan bij de ontwikkeling die wij binnen onze organisatie al langer ervaren”, aldus Robbert van Veggel, managing director Hays Nederland. “Onze klanten, zeker binnen de IT en High Tech sector, hebben door globalisering te maken met snel veranderende omstandigheden en met fluctuaties in het werkaanbod waar zij op willen inspelen. Hierdoor ontstaat er een fluctuerende vraag naar personeel en zijn vaste contracten minder in trek. Steeds meer bedrijven werken hierdoor met een flexibele schil, wat de mogelijkheid biedt om makkelijk op en af te schalen. De koers die de Nederlandse overheid inzet met de WWZ gaat mijns inziens tegen de internationale ontwikkelingen in; andere landen zetten vol in op flexibilisering, de Nederlandse overheid doet juist een stapje terug.”

Meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden
Van Veggel verwacht dat de flexibilisering van arbeidsrelaties ook doorvoert in de secundaire arbeidsvoorwaarden: “Je ziet dat steeds meer moderne bedrijven de invulling van het aantal vakantiedagen, verlofdagen en soms zelfs de hoogte van het salaris bij de werknemer neerleggen. Kijk naar Netflix die onlangs besloot het aantal verlofdagen door de werknemer zelf te laten bepalen. Werknemers verwachten hier steeds meer autonomie in. Ik voorzie dan ook dat CAO’s in de toekomst meer ruimte gaan bieden voor maatwerk op dat gebied.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is begin 2015 uitgevoerd onder zo’n 400 professionals werkzaam in de sectoren Oil & Gas, IT en Engineering & Technology. Als onderdeel van het onderzoek zijn futurologen geraadpleegd voor een toekomstschets van de arbeidsmarkt in 2030 per sector en werden interviews afgenomen met specialisten uit de verschillende sectoren.

Bron: Loopbaan-visie.nl