Behandel je carrière als een startup – ontwikkel vertrouwen bij onzekerheid

Wanneer ondernemers een bedrijf beginnen wagen ze zich in het onbekende. Ze moeten namelijk beslissingen nemen over voor hen onbekende zaken zoals investering, marktanalyse en de vorming van partnerschappen. Heeft hun verleden – gevormd door ervaringen in hun loopbaan – invloed op de manier waarop zij redeneren en beslissingen nemen? Yuval Engel identificeerde antecedenten en mechanismen die ondernemers in staat kunnen stellen om effectiever te functioneren bij onzekerheid. Zijn belangrijkste bevinding is dat mensen die hun eigen loopbaan als startup behandelen vaardigheden oppikken die hen helpen om te gaan met onzekerheid in hun onderneming. Zij kunnen daar dus van profiteren.

Zelfs als mensen geen werkervaring hadden, was puur het zelfvertrouwen in hun ondernemend vermogen genoeg om verstandige beslissingen te nemen, ontdekte Engel.

Deze bevindingen betekenen dat pedagogische interventies zich bijvoorbeeld kunnen richten op de kennis en ervaring van studenten op het gebied van onzekerheid rondom ondernemen. Ook dienen zij gericht te zijn op het voeden van vertrouwen om te handelen in weerwil van die onzekerheid, impliceert het onderzoek.

Bron: Loopbaan-visie.nl