Life Mapping: A Vision of Success

Succes is meer dan economische winst, titels en graden. Planning voor succes gaat over het in kaart brengen van alle aspecten van je leven. Net als bij een kaart, moet u de volgende details definiëren: oorsprong, bestemming, voertuig, rugzak, oriëntatiepunten en route.

Herkomst: Wie je bent

Een kaart heeft een startpunt. Je oorsprong is wie je nu bent. De meeste mensen die gevraagd werden zichzelf voor te stellen, zouden zeggen: “Hallo, ik ben Jean en ik ben een 17-jarige student op de middelbare school.” Het vertelt je niet wie Jean is; het vertelt je alleen haar huidige bezorgdheid. Om inzichten over jezelf te krijgen, moet je goed kijken naar je overtuigingen, waarden en principes, afgezien van je economische, professionele, culturele en burgerlijke status. Bovendien kun je ook nadenken over je ervaringen om je inzicht te geven in je goede en niet-zo-goede eigenschappen, vaardigheden, kennis, sterke en zwakke punten. Bij introspectie besefte Jean dat ze zeer gemotiveerd, genereus, servicegericht, maar ongeduldig was. Haar neiging was op biologisch-medisch gebied. Bovendien geloofde ze dat het leven een doel moest dienen en dat oorlogen de menselijke waardigheid vernietigden.

Bestemming: een visie op wie je wilt zijn

“Wie wil ik zijn?” is dit uw visie. Nu is het belangrijk dat je jezelf kent, zodat je een duidelijker beeld hebt van wie je wilt zijn; en de dingen die je wilt veranderen, of het nu attitudes, gewoonten of gezichtspunten zijn. Als je jezelf nauwelijks kent, zijn je visie en doelen voor de toekomst ook onduidelijk. Je bestemming moet alle aspecten van je wezen omvatten: het fysieke, emotionele, intellectuele en spirituele. Voortgaand op het verhaal van Jean, nadat ze haar overtuigingen, waarden en principes in het leven had gedefinieerd, besloot ze dat ze een leven wilde hebben dat gewijd was aan het dienen van haar medemensen.

Voertuig: uw missie

Een voertuig is het middel waarmee u uw bestemming kunt bereiken. Het kan worden analoog aan je missie of roeping in het leven. Uw missie zou in grote mate afhangen van wat u over uzelf weet. Gebaseerd op Jean’s zelfevaluatie, besloot ze dat ze geschikt was om arts te worden en dat ze er een wilde worden. Haar gekozen beroep was een arts. Haar visie-missie volledig beschrijven: het was om een ​​leven te leiden dat gewijd was aan het dienen van haar medemensen als een arts in conflictgebieden.

Reistas: uw kennis, vaardigheden en houding

Eten, drinken, medicijnen en andere reisbenodigdheden zitten in een zak. Door dit concept toe te passen op je levenskaart, breng je ook bepaalde kennis, vaardigheden en attitudes met je mee. Deze bepalen uw competentie en helpen u bij het bereiken van uw visie. Gezien dit, is er behoefte aan u om te beoordelen welke kennis, vaardigheden en attitudes u momenteel hebt en wat u onderweg moet opdoen. Deze tweevoudige beoordeling geeft u inzicht in uw oriëntatiepunten of maten voor succes. Jean besefte dat ze professionele kennis en vaardigheden op het gebied van medicijnen moest opdoen om dokter te kunnen worden. Ze wist dat ze een beetje ongeduldig was met mensen, dus ze besefte dat dit iets was dat ze wilde veranderen.

Oriëntatiepunten en route: S.M.A.R.T. doelen

Monumenten bevestigen of je op de goede weg bent terwijl de route de reistijd bepaalt. Daarom moet je bij het plannen van je leven ook oriëntatiepunten en een route hebben. Deze oriëntatiepunten zijn uw maatstaven voor succes. Deze maatregelen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdsgebonden zijn. Je kunt dus niet twee belangrijke oriëntatiepunten instellen, zoals het behalen van een masterdiploma en een doctoraat binnen een periode van drie jaar, omdat het minimum aantal jaren om een ​​masterdiploma te voltooien twee jaar is. Teruggaand naar Jean als voorbeeld, identificeerde ze de volgende oriëntatiepunten in haar levenskaart: het voltooien van een bachelor’s graad in biologie tegen de leeftijd van 21; het voltooien van medicijnen tegen de leeftijd van 27; het behalen van haar specialisatie in infectieziekten tegen de leeftijd van 30; op 32-jarige leeftijd worden ingezet in lokale openbare ziekenhuizen van hun stad; en dienen als arts in door oorlog verscheurde gebieden tegen de leeftijd van 35.

Anticipeer op bochten, omwegen en kuilen

Het doel van je levenskaart is om overhaaste en spontane beslissingen te minimaliseren waardoor je de weg kwijt kunt raken. Maar vaak worden onze plannen onderweg aangepast vanwege een aantal ongemakken, vertragingen en andere situaties waar we geen controle over hebben. Zoals op elk pad zijn er bochten, omwegen en kuilen dus; we moeten hierop anticiperen en ons dienovereenkomstig aanpassen.