Marketeers willen proactief (loopbaan)advies van HR

Veel marketeers zijn ontevreden over de rol van de HR-afdeling als het gaat om een advies en begeleiding voor een (vervolg)opleiding of cursus zo blijkt uit het Marketing Werk en Salaris Onderzoek 2015 dat is uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot, in samenwerking met MarketingTribune en NIMA.

Ruim de helft van de 309 respondenten zegt geen gehoor te krijgen bij HR. In 65 procent van de gevallen worden opleidingen wel aangekaart tijdens de functioneringsgesprekken, maar vervolgens blijft in de helft van de gevallen de opvolging achterwege.

65 Procent van de 309 ondervraagde marketeers geeft aan zich met opleidingen verder te willen ontwikkelen. Om een volgende carrièrestap te kunnen maken is dat volgens 29 procent ook essentieel.

Over het aanbod van opleidingen is de overgrote meerderheid (90 procent) tevreden. 10 Procent zegt echter opleidingen te missen die afgestemd zijn op specifieke markten zoals de zorgsector.

Ongeveer 64 procent geeft aan dat er voldoende tijd en budget beschikbaar wordt gesteld om opleidingen en/of trainingen te kunnen volgen. Voor externe trainingen worden gemiddeld vijf dagen en € 1500 uitgetrokken.

De ontevreden marketeers hebben ook suggesties gedaan hoe HR hen beter zou kunnen faciliteren: niet alleen door het beschikbaar stellen van budget, maar ook door een proactief (loopbaan)advies.

Bron: loopbaan-visie.nl