Nederlandse werknemers slecht voorbereid op toekomstige arbeidsmarkt

We staan aan het begin van een industriële revolutie waarop door zowel bedrijven, overheden en werknemers onvoldoende wordt ingespeeld. “Bijna tweederde van de Nederlandse werknemers geeft aan op dit moment niets tot heel weinig te leren tijdens hun werk,” aldus prof. dr. Nick van Dam.

Tijdens zijn oratie Learn of Lose, waarmee Van Dam het ambt van hoogleraar Corporate Learning and Development aan de Nyenrode Business Universiteit accepteerde, pleitte hij voor ‘een leven lang leren om ervoor te zorgen dat men van waarde blijft op de arbeidsmarkt.’

Investeren
De ontwikkeling van medewerkers is gericht op het functioneren van nu en niet op dat van de toekomst. “Als daar geen ommezwaai in komt,” waarschuwt Van Dam, “raakt dat op den duur alle werknemers. Bedrijven moeten meer investeren in arbeid om er zodoende voor te zorgen dat innovaties mogelijk blijven.”

Vierde industriële revolutie
Niet investeren in arbeid staat een succesvolle, digitale transformatie stevig in de weg volgens Van Dam. Het begin van een vierde industriële revolutie wordt vormgegeven door technologische innovaties met een wereldwijde impact. Robotisering, cloud computing, machine learning, internet of things en zelfrijdende auto’s zijn voorbeelden van vernieuwingen die vandaag de dag worden ontwikkeld. “En dat is niet alleen maar goed nieuws,” stelt Van Dam. “Onderzoeken van organisaties als World Economic Forum en McKinsey laten zien dat dit gepaard gaat met het verlies van werkplekken in uiteenlopende sectoren. Daarnaast wordt arbeid anders ingericht en zijn er voor bijzonder veel banen nieuwe competenties nodig. Ter illustratie: de EU stelt dat negentig procent van toekomstige arbeidsplaatsen digitale vaardigheden vereist. Een omslag in het denken is daarom onontkoombaar.”

Bron: Jobat.be