SER-verkenning robotisering: wendbaarheid en weerbaarheid vergroten

De Sociaal-Economische Raad heeft de SER-verkenning Mens & Technologie: Samen aan het Werk toegelicht aan de Vaste Kamercommissie van SZW. De SER-delegatie belichtte zowel de kansen van de digitalisering voor de Nederlandse economie als de risico’s.

De verkenning geeft aan dat het belangrijk is om beleidsmatig voorbereid te zijn op zowel nieuwe mogelijkheden als op het verdwijnen van banen. Aan de orde kwamen de balans tussen wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers en hoe deze te verbeteren.

Publiekscampagne
Mariëtte Hamer benadrukte het belang van monitoring van de werkgelegenheid. Onderwijs en de bewustwording van de noodzaak om zelf verder te ontwikkelen zijn ook belangrijke speerpunten voor zowel hoger als lager opgeleiden. Kamerleden stelden vragen over de financiering van de scholing en de rol van de overheid hierin. In antwoord daarop gaf de delegatie aan dat de overheid actief kan meewerken aan versterking van de bewustwording van een leven lang leren, bijvoorbeeld door een publiekscampagne.

Werknemers- en werkgeverorganisaties werkloosheid voorkomen
Mariëtte Hamer besloot het vraaggesprek met verwijzing naar twee eerdere SER-adviezen die raakvlak hebben met deze verkenning over de robotisering op de arbeidsmarkt. Een daarvan is een advies waarin gesteld wordt dat mensen met de hulp van werknemers- en werkgeversorganisaties eerder aan de slag moeten om werkloosheid te voorkomen (Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet). De SER stelt daarin onder meer voor in de 35 arbeidsmarktregio’s een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning, van-werk-naar-werk en begeleiding, dichtbij de werkvloer. Deze zijn bedoeld voor werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Deze centra bieden diensten in de fase vóór de WW en de dienstverlening door UWV, en zijn te financieren uit WW-premies. De dienstverlening van deze adviescentra zou op termijn moeten leiden tot minder beroep op de WW.

Bron: Loopbaan-visie.nl