Spoedcursus NLP voor beginners

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methode voor training, coaching en communicatieverbetering. Het werd in de jaren zeventig bedacht door Richard Bandler en John Grinder, een psycholoog en taalwetenschapper uit Amerika. Door goed te observeren hoe professionals uit verschillende therapeutische vakgebieden hun werk uitoefenden, verzamelden ze kennis over de neurologische basis van het gedrag, de invloed die taal daarop heeft en hoe je de mens daarmee kunt programmeren. Een taal en zienswijze die erop gericht is om het beste uit jezelf en anderen te halen.

Het uitgangspunt is dat er linguïstisch gezien vier interne representatiesystemen in de mens aanwezig zouden zijn: een visueel, auditief, kinesthetisch en internaliserend representatiesysteem. Het idee is dat elk mens een onbewuste voorkeur zou hebben voor een van deze systemen. Zodra je dit systeem hebt ontdekt, kun je er in communicatie met anderen je voordeel me doen door zelf meer het taalgebruik van het dominante representatiesysteem van de ander te gebruiken.

Ben je bijvoorbeeld het type dat visueel is ingesteld dan zul je meer woorden als ‘zien’, ‘prachtig’, en ‘oogverblindend’ gebruiken. Bij kinestheten hoor je vooral woorden als ‘voelen’, ‘intens’, en ‘heerlijk’. Bij internaliserende personen meer woorden zoals ‘goed’, ‘technisch’ en ‘kwalitatief’.

NLP kent op taalgebied allerlei slimmigheden waarmee je een ander en jezelf positief kunt beïnvloeden. Het gaat niet alleen over hoe je iets moet zeggen, maar ook wat je moet zeggen. Ja, en in plaats van Ja, maar is hier een beroemd voorbeeld van. Of met taal de mentale nadruk leggen op een dienst die anderen je hebben bewezen, in plaats van negatieve feiten te benoemen.

De theorie klinkt sommige mensen als muziek in de oren, anderen voelen zich er goed bij en weer anderen zien het helemaal voor zich (MindF*ck).