Werkgeluk

Geluk is beïnvloedbaar. Waar werkgevers en werknemers elkaar over en weer veel gunnen (geven) ontstaat een gunstig werkklimaat voor duurzame inzetbaarheid. Een positieve balans tussen geven en nemen is een goede basis voor een caring economy waar people, planet en profit een plek krijgen. Als bijwerking zal de overvloed in de wereld beter verdeeld worden. Hiermee opende SER-lid en hoogleraar employablity Aukje Nauta haar betoog over ´gulle werkrelaties´ tijdens het OVAL-event over werkgeluk op 9 maart j.l.. Haar kijkje in de toekomst ging verder.

Het aantal vaste banen neemt gestaag af (nu al minder dan 60%) en robotisering zal een deel van de huidige codificeerbare banen wegnemen. Daarvoor zal andersoortig werk en meer flexibel werk in de plaats komen. Sociaal ondernemerschap en een circulaire economie zullen meer aan de orde zijn. Crowdworking (deeleconomie) heeft ook schaduwkanten. De menswaardigheid staat soms onder druk.

Het dogma van ’zekerheid’ zal langzaam afgebroken moeten worden. Nu houden werkgevers en werknemers elkaar te veel vast in ’onzekerheid’. Terwijl zelfstandigheid, persoonlijke groei, verbinding met anderen en zekerheid (als in veiligheid) juist belangrijke menselijke behoeftes zijn.

Er zijn givers, takers en matchers. Onderzoek laat zien dat gevers vaak hoog op de maatschappelijke ladder eindigen. Helaas zien we ook gevers helemaal aan de onderkant van de ladder, maar dat zijn vaak de ’gekke Henkies’ die de intuïtie missen om aan te voelen wie wel en wie niet te vertrouwen is.

Uit haar onderzoek onder 4000 HR-professionals blijkt dat duurzame inzetbaarheid wordt vergroot door leerruimte te creëren voor de medewerker, uitdagend werk te bieden, in dialoog te blijven, win-win na te streven (ze noemt dat I-deals) en mensen bij beleid te betrekken.

In deze tijd is er meer behoefte aan dienend leiderschap en coachende vaardigheden van managers. Bij coachen ligt het accent op gelijkwaardigheid tussen manager en medewerker.

Het hebben van vele zwakke sociale verbindingen als werknemer , in netwerken bijvoorbeeld, betalen zich uit in werkgeluk.

Hoeveel geluk produceert u eigenlijk?
Deze prikkelende vraag werd gesteld door Maurits Bruel, als gelukseconoom verbonden aan de Erasmus Universiteit en auteur van de bestseller De Geluksfabriek.

Er zijn verschillende definities van geluk. Wat ze gemeen hebben is dat het te maken heeft met de kwaliteit van leven. Er zijn interne (bij jezelf) aspecten zoals levensvaardigheid en satisfactie en externe (buiten jezelf) aspecten zoals leefbaarheid en nut. Ook heeft het te maken met beweging: hoe blijf je groeien?

Uit de World Database of Hapiness blijkt dat opleiding veel invloed heeft op geluk. Een hogere opleiding leidt tot meer geluk. Geld draagt zeker bij aan geluk, maar de absolute hoeveelheid is niet van belang. Het gaat om hoe jouw inkomen en vermogen zich verhoudt tot anderen in jouw omgeving. Verder blijkt dat de cultuur bepaalt welke doelen we onszelf stellen, maar dat de natuur bepaalt wat ons gelukkig maakt.

Veel organisatie maken wel een businesscase van een nieuw project maar geen gelukscase. Hier valt nog veel te winnen. Dit zou je ook om kunnen keren door een gelukscase voor de business te maken. Dus niet: ‘medewerkers zijn ons kostbaarste bezit’, maar ‘welke voordelen hebben wij aan medewerkers te bieden?’.

Bruel sloot af met vijf tips voor gelukkige organisaties:

Zorg voor voldoende energiebronnen.
Zorg voor een aantrekkelijk gezamenlijk doel (pull geen push).
Denk in individuen en in teams.
Let op geldzorgen en uitsluiting van individuen; dit zijn grote ongeluksbrengers.
Wees genereus als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Stel het personeelsbelang voorop.
Dus ook hier: people eerst, dan planet en pas dan profit.

Tot slot
Neuropsycholoog Victor Lamme maakt ons tot slot duidelijk dat de vrije wil niet bestaat en dat emoties zwaarder wegen dan de ratio als het gaat om gedrag dat een gelukzalig gevoel geeft. Het samenspel van straf en beloning is hier aan de orde en belonen werkt beter dan straffen. Positieve voorbeelden werken zeer krachtig door in de hersenen. Als sociaal dier is de mens evolutionair gezien geneigd elkaar te vertrouwen en samen te werken. Als boodschap gaf Lamme ons mee: Wees een baken van zekerheid en rust voor je medewerkers.

Bron: Loopbaan-visie.nl