Baan moet overeenkomen met eigen karaktersterktes

Een baan wordt door de werknemer positiever ervaren naarmate de taken beantwoorden aan de persoonlijke karaktersterktes van de betrokkene. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich. Werknemers die hun persoonlijke karaktersterktes op de werkvloer naar voor kunnen laten komen, blijken een grotere positieve werkervaring te melden en maken gewag van gevoelens zoals plezier, betrokkenheid, tevredenheid, roeping of relevantie. Volgens de onderzoekers getuigen werknemers van een positieve werkervaring wanneer minstens vier persoonlijke karaktersterktes kunnen worden ingevuld.

“Elke persoon kan op drie tot zeven karaktersterktes terugvallen,” merken de onderzoekers Claudia Harzer en Willibald Ruch op. “Naarmate een groter aantal karaktersterktes kan worden ingevuld, neemt de tevredenheid van de werknemer toe. Het werk wordt voor het individu aangenamer wanneer zijn professionele opdracht en zijn karakter goed met mekaar in overeenstemming zijn. Deze werknemers halen meer plezier uit hun opdracht, vertonen een grotere betrokkenheid en vinden hun werk ook zinvoller. Bovendien tonen ze zich ook meer tevreden met hun baan, die vaak als een roeping wordt bestempeld.”

Werknemers die maximaal drie karaktersterktes kunnen uitspelen in hun baan, lopen volgens de onderzoekers het risico om zich niet echt gelukkig te voelen op de werkvloer. “Er zijn echter heel wat factoren die bepalen of die karaktersterktes op de werkvloer al dan niet kunnen worden uitgespeeld,” waarschuwen Harzer en Ruch. “Onder meer kunnen in de vacature al een aantal karaktersterktes worden geblokkeerd. Bovendien komen de karaktereigenschappen niet altijd overeen met de opdrachten die aan de werknemer worden toevertrouwd.” De onderzoekers merken op dat de resultaten van hun studie kunnen worden aangewend bij de selectie van medewerkers, maar ook bij de inrichting van de werkomgeving.

Bron: Loopbaan-visie.nl