Bedrijven investeren selectief in ouder personeel

Wanneer de werkomgeving binnen bedrijven aansluit bij de wensen van oudere werknemers, is de arbeidsdeelname van ouderen hoger. Desondanks investeren werkgevers slechts selectief in hun oudere personeel, stelt sociologe Maria Fleischmann in haar proefschrift ‘Should I stay or should I go? A workplace perspective on older persons’ labour market participation’. Zij promoveert op vrijdag 5 december 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het proefschrift van Fleischmann handelt over de arbeidsparticipatie van ouderen. Negatieve werkkenmerken, zoals fysiek belastende taken en een beperkte intrinsieke motivatie blijken samen te hangen met een lagere arbeidsparticipatie van ouderen, ontdekte Fleischmann. Oudere werknemers zijn eerder geneigd te pensioneren wanneer hun werksituatie niet aansluit bij hun specifieke wensen met betrekking tot de baaninhoud. Werkgevers blijken op hun beurt slechts onder bepaalde omstandigheden bereid om te investeren in hun oudere werknemers. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer werkgevers meer krapte van het arbeidsaanbod verwachten.

Selectief investeren
Fleischmann laat zien dat werkgevers minder geneigd zijn opleidingen aan te bieden naarmate werknemers ouder zijn en naarmate de aan de opleiding gerelateerde kosten hoger zijn. De investeringsbereidheid van werkgevers is groter wanneer oudere werknemers expliciet hun opleidingsinteresse kenbaar maken.

Ook wat betreft maatregelen voor leeftijdsbewust personeelsbeleid lijken werkgevers selectief te zijn. Werkgevers zijn eerder bereid zogenoemde ‘ontziemaatregelen’ in te voeren, zoals ergonomische maatregelen of het inzetten van ouderen om jongere collega’s te coachen, dan ‘ontwikkelmaatregelen’, zoals het opzetten van opleidingsplannen.

Grotere bedrijven, bedrijven waar werknemers langer aan verbonden zijn, en bedrijven die krapte op de arbeidsmarkt verwachten hebben meer beleid gericht op het creëren van arbeidsomstandigheden die oudere werknemers faciliteren langer door te werken.

Bron: Loopbaan-Visie.nl