Geluk in je werk als doel op zich?

Geluk in je werk als doel op zich? Dat ligt toch echt wat genuanceerder. De piramide van Maslow is een van Abraham Maslow’s toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn al in 1943 gepubliceerde motivatie theorie. Maslow, een Amerikaanse klinisch psycholoog rangschikt hierin de universele behoeften van de mens. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoefte hoger in de hiërarchie nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd zijn.

De pyramide begint met lichamelijke behoeften onderaan, behoefte aan slaap, voedsel, drinken. Vervolgens volgen behoeften naar veiligheid en zekerheid, behoeften naar sociaal contact. Dan komen de laatste drie die heel interessant zijn: Behoefte aan waardering, erkenning, Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie en als laatste Behoefte aan zelftranscendentie (zelfoverschrijdend, geassocieerd met spirituele ideeën). Als de basisbehoeften van mensen verwezenlijkt zijn, zoals dat vaker zo is in de rijkere Westerse landen, streeft de mens naar het ontwikkelen van zijn persoonlijkheid en mentale groeimogelijkheden.

Buiten jouw Comfort-Zone ligt juist de groei!

Groei en ontwikkeling wordt bereikt buiten jouw comfort-zone, niet erin. Dat betekent dat professionals dit vaak als inspirerend, en uitdagend, prikkelend ervaren, maar niet perse gemakkelijk of gelukkig. Geluk op je werk als een doel op zich lijkt in dat opzicht ook niet helemaal passend. Werk gaat over behoeftes zoals voor jezelf kunnen zorgen, sociale contacten, waardering en erkenning en persoonlijke groei. Geluk in het werk is dan het gevolg, niet het doel, en dat maakt nogal uit in de benadering van het realiseren van een gelukkig werkend leven.

Bovendien is het zo dat in organisaties een kleine groep mensen bezig zijn met strategie en visie ontwikkeling, het bedenken van de richting van de hele organisatie en waar ze voor staan. Deze organisaties moeten geld verdienen om actief te blijven en verzorgen waarde in onze maatschappij die we nodig hebben. Kapitalistisch ja, maar daar is op zichzelf helemaal niets mis mee. Relatief veel mensen zijn vervolgens bezig met het uitvoeren van bepaalde taken of het uitvoeren van de strategie. Niet iedere dag is dan gelukkig of leuk, er zijn prettige en minder prettige onderdelen in iedere baan. Ook niets mis mee, zolang je maar iets doet dat in totaliteit goed bij je past en waar je je verder in kunt ontplooien als je dat ook wilt.

Lees meer van de Influencers en Thought Leaders van Talent Management, Career Development and Inspirational Leadership uit Brainport.