Gratis trendpaper: Jongeren en werkgevers zitten op andere golflengte

Ondanks de economische groei, de dalende werkloosheid en de toename van het aantal vacatures profiteert niet iedereen van het conjuncturele herstel. Als het gaat om de manier van communiceren, presenteren en het herkennen van kansen is er sprake van een heuse generatiekloof tussen werkzoekenden en werkgevers. Dit signaleert Start People in de trendpaper ‘Visie op werk, Generaties aan de zijlijn op de arbeidsmarkt’.

De werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen blijft ondanks het economisch herstel hoog. Vooral laagopgeleide jongeren zijn de klos.

Competenties ipv werkervaring
Jongeren voelen zich niet aangesproken door de wijze waarop werkgevers communiceren in vacatures en komen daardoor niet eens op het idee om te solliciteren. En als ze dan wel aan tafel komen tijdens een sollicitatiegesprek, spreken de jongere en de werkgever langs elkaar heen. Waar de jongere zich meer wil presenteren op basis van zijn competenties en persoonlijke eigenschappen, kijkt de werkgever vooral naar werkervaring en actuele kennis.

Generatiekloof
Er is hier duidelijk sprake van een generatiekloof. Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People: “Dan ligt een match niet snel voor de hand. Wanneer beide partijen zich hiervan bewust worden en gericht worden gecoacht, kunnen deze belemmerende factoren worden weggenomen.”

Bron: Loopbaan-visie.nl