Ontslag? Zo trotseert HR de rechter

Werkgevers krijgen bij zaken rond ontslag steeds vaker de deksel op hun neus. Maar een slimme HR-manager kan zijn werkgever veel geld besparen.

De rechters passen het nieuwe ontslagrecht strikt toe, precies zoals de wetgever heeft opgedragen. Dit zegt arbeidsrechtadvocaat Joost Buur van KZO Advocaten. “In de eerste zes maanden zijn er veel ontslagverzoeken afgewezen die onder het oude recht hoogstwaarschijnlijk toegewezen zouden zijn”, aldus Buur. Hoe kan HR ervoor zorgen dat de werkgever niet steeds nul op het rekest krijgt bij ontslag? “Aan de WWZ-kennis van de HR-manager schort het niet. Maar die kennis overdragen, dáár is nog veel winst te behalen.” Vijf vragen over het nieuwe ontslagrecht en de rol van HR.

1 Wat zijn uw eerste ervaringen,
waar letten rechters op bij ontslag?

“Eigenlijk kun je zeggen dat de rechters de instructies van de wetgever strikt volgen. Voorheen werden alle feiten en omstandigheden door de rechter gewogen en trok hij een conclusie. Was het dossier niet 100 procent in orde, dan werd dat vaak gecompenseerd met een hogere vergoeding. Nu is het een soort spoorboekje, een stappenplan. Is er aan een criterium voor een van de in totaal acht ontslaggronden niet voldaan, dan wordt het ontslagverzoek afgewezen. Neem de ontslaggrond disfunctioneren. Dan vinkt de rechter af of er herplaatsing en scholing aangeboden is en of er een verbeterplan is opgesteld. Wordt dit niet benoemd of is er niet aan al die voorwaarden voldaan, dan krijgt de werkgever nul op het rekest.”

2 Wie is volgens u de grote winnaar van het nieuwe ontslagrecht?

“Nou, dat lijkt op dit moment eigenlijk nog de advocaat te zijn… Er zijn nog veel onduidelijkheden en er is dus veel behoefte aan juridisch advies. Maar als er zo meteen meer jurisprudentie is, dan zal dat wel minder worden. Al met al denk ik dat de werknemer met het nieuwe ontslagrecht er het meeste op vooruit is gegaan. In de eerste zes maanden zijn er veel ontslagverzoeken afgewezen die onder het oude recht hoogstwaarschijnlijk toegewezen zouden zijn.”

3 Waar moet HR aandacht aan besteden?

“De kennis van de WWZ is er bij HR. Ik denk dat het goed is als HR een actievere adviesrol zou nemen en de kennis meer uit zou dragen. Het management en leidinggevenden kloppen bij ontslag vaak te laat aan bij HR; dan schort het aan een goede dossieropbouw. Corrigeren is dan lastig. Of het slechtnieuwsgesprek wordt aan HR overgelaten. Het is beter om bij een ontslagtraject in een vroeg stadium alles met de leidinggevende door te nemen en uit te leggen waar de rechter op let.”

4 En een handleiding voor het management opstellen bij ontslag, is dat een optie?

“Het management heeft natuurlijk de leidende rol bij ontslag, maar HR is van belang voor advies en ondersteuning. Schriftelijk vastleggen hoe de organisatie met disfunctioneren omgaat bijvoorbeeld, is zeker zinvol, ja. Wat doen we als iemand telkens te laat komt? Wat doen we als iemand steeds herrie schopt en een grote mond heeft? Als dit is vastgelegd, weten leidinggevenden waar ze aan toe zijn en staat de werkgever – als het tot ontslag komt – sterker voor de rechter.”

5 Heeft u nog een andere tip voor HR?

“Tijdens de cursus ga ik ook in op de complexiteit van de WWZ en waar je heel eenvoudig winst kunt halen. Bijvoorbeeld de aanzegtermijn. Wat wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat er ook bij verlenging van een contract voor bepaalde tijd een boete geldt als er niet op tijd is aangezegd. Een werknemer kan die boete dus opeisen. De minister is hiervoor gewaarschuwd, maar hij vond het niet voor de hand liggen dat een werknemer dit zou gaan doen. Maar wat als hij al weet dat het na dit contract is afgelopen? Dan kan hij toch simpel het geld opeisen? HR kan veel geld besparen door de aanzegtermijn bij verlenging standaard in het systeem te zetten.”

Bron: pwdegids.nl