Passieve werkzoekende blijkt productiever en loyaler

Passieve werkzoekenden blijken na een aanwerving beter te presteren dan collega’s die actief naar een nieuw baan hebben gezocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Chief Executive Board (CEB) bij een groep Britse werkzoekenden. De onderzoekers stelden vast dat de kwaliteit van de prestaties van passieve werkzoekenden 9 procent hoger ligt dan bij collega’s die actief voor een baan hebben gesolliciteerd. Bovendien bleek dat deze passieve kandidaten 25 procent meer geneigd zijn om op langere termijn bij het bedrijf in dienst te blijven. Daarmee toont de passieve werkzoekende zich volgens de onderzoekers een bijzonder aantrekkelijke werknemer.

De onderzoekers stelden vast dat 49,5 procent van de respondenten zichzelf als een passief werkzoekende bestempelt. Deze groep is niet echt op zoek naar een nieuwe baan, maar staat wel open voor interessante aanbiedingen, maar vormt volgens het rapport inmiddels een meerderheid op de vacature-markt. Slechts 21,8 procent van de ondervraagden stelde actief op zoek te zijn naar een nieuwe betrekking.

“Uiteraard moeten bedrijven meer inspanningen doen om passieve werkzoekenden te vinden, want in de officiële vacature-bestanden zijn ze niet terug te vinden,” zegt Clare Moncrieff, directeur van de Chief Executive Board. “Aangezien deze groep een grotere productiviteit en loyaliteit garandeert, moeten bedrijven inspanningen doen om passieve werkzoekenden te identificeren en aan te trekken,” zegt Clare Moncrieff nog. “Er moet dan ook een overwogen worden om een specifieke rekruterings-strategie uit te werken om deze kandidaten te benaderen.”

Uit het onderzoek bleek nog dat werknemers bij een overstap naar een nieuwe werkgever een grotere salarisverhoging verwachten dan vorig jaar. Gemiddeld blijkt een loonsverhoging van minstens 5,3 procent verwacht te worden vooraleer een overstap wordt overwogen, tegenover 3,2 procent vorig jaar. Dat toont volgens de onderzoekers een groeiend vertrouwen in de arbeidsmarkt.

Bron: Loopbaan-visie.nl