VROUW EN MANAGER? PAS OP, EEN BURN-OUT LIGT OP DE LOER!

Waar mannelijke managers mínder burn-outs hebben dan gemiddeld, blijkt de managerfunctie voor vrouwen juist een behoorlijke risicofactor.

In 2015 had 14 procent van de vrouwelijke managers burn-outklachten. Zij gaven bijvoorbeeld aan zich compleet uitgeput te voelen door hun werk of dat het veel van ze vergt om de hele dag met mensen te werken. Bij de mannen ging het om 10 procent. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015, die door CBS en TNO wordt uitgevoerd.

350.000 MANAGERS IN NEDERLAND
Van de 6,9 miljoen werknemers zijn er bijna 350 duizend manager van beroep. Van alle mannelijke werknemers heeft 7 procent een managementfunctie en van alle vrouwelijke werknemers 3 procent. Dit verschil is vooral te verklaren doordat vrouwen vaker in deeltijd werken, en deeltijders nu eenmaal minder vaak manager zijn dan voltijders. Wordt slechts gekeken wordt naar voltijd-werknemers, dan hebben mannen en vrouwen bijna even vaak een managementfunctie: respectievelijk 9 en 8 procent.

VROUWELIJKE MANAGERS VOELEN ZICH VAKER LEEG NA WERKDAG
Mensen met burn-outklachten voelen zich opgebrand door hun werk. Dit kenmerkt zich door gevoelens van extreme vermoeidheid en uitputting, die worden gemeten met vijf enquêtevragen. Bij de vrouwelijke managers gaf bijvoorbeeld 29 procent aan zich meerdere keren per maand leeg te voelen aan het einde van een werkdag. Ook zei 17 procent regelmatig emotioneel uitgeput te zijn of moe in de ochtend bij confrontatie met hun werk. Bij mannen lagen deze percentages 4 à 5 punten lager. Andere vermoeidheidsverschijnselen komen minder vaak voor, maar ook dan nog steeds meer bij vrouwelijke dan bij mannelijke managers.
MANNELIJKE MANAGERS: JUIST MÍNDER BURN-OUTS
Managers stellen minder burn-outklachten te hebben dan gemiddeld. Van alle werknemers zei 13 procent burn-outklachten te hebben in 2015. Onder managers was dat 11 procent. Wel is het verschil tussen mannen en vrouwen bij managers relatief groot. In de meeste andere beroepsgroepen ligt het ervaren van burn-outklachten bij mannen en vrouwen dichter bij elkaar.

VROUWEN ERVAREN HOGERE WERKDRUK
Vrouwen met een managementberoep melden niet alleen meer burn-outklachten, ze ervaren ook een hogere werkdruk. Vaker dan mannen in het management geven zij aan extra hard of erg snel te moeten werken, of heel veel werk te moeten doen.

Bron: MT.nl