Waarom op zoek gaan naar je Talenten?

Het is de combinatie van Talent en Kunde en Kennis die je toelaat een sterke basis te bouwen waarop je kunt terugvallen. Net zoals een alpinist die steunt op zijn pickel wanneer hij een berg beklimt. Talent is de bepalende factor.

Waarom moeten we op zoek gaan naar onze Talenten? Hieronder vind je enkele redenen terug die nog een keer samenvatten wat we allemaal bespreken in Coachingstrajecten.

 • Vertrouwen opbouwen
  • Handelen, dat is vertrouwen hebben in wat men heeft, wie men is, wat men kan en wat men wil doen. Talent geeft je de mogelijkheid te weten wat je kunt gebruiken om vooruitgang te boeken.
 • Je Doelen bereiken
  • Talent bepaalt de doelstelling niet, maar het bereiken van die doelstelling wordt wel gemakkelijker dankzij jouw Talenten. Talent staat dus ten diepste van de doelstelling
 • Nieuwe uitdagingen aangaan
  • Een Talent is iets dat je goed kunt en vaak kunt met..heel wat gemak! Het is ook iets dat je op verschillende vlakken kunt gebruiken. Een Talent beperkt zich vaak niet tot een bepaald domein.
 • Anderen nieuwe uitdagingen geven
  • Ik ben niet bang dat ik helemaal geen of onbelangrijke talenten heb. Ik heb het geluk in staat te zijn om de talenten van anderen te onthullen en te ontwikkelen. Iedereen beschikt over minstens een talent en iets dat men beter en vaker kan dan anderen.
 • Persoonlijke ontwikkeling
  • Talent is niet zeldzaam, maar het gebruiken naar goed geweten en in de juiste context is wel zeldzaam. Mijn talent ontwikkelt zich als ik het voed.
 • Voordeel halen uit je successen
  • We hebben allemaal wel eens succes behaald. Leren uit onze fouten is belangrijk, maar het dankzij onze successen dat we opensloegen, want ze maken ons ook steeds weer bekwamer.

Talent_Loopbaanbegeleiding_eindhoven