Welke arbeidsrecht trends zijn er precies in 2018?

De trends op het gebied van arbeidsrecht

Het is voor zowel werkgevers als werknemers goed om de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht eens goed in de gaten te houden. Ook voor ons van Different Coaching gaat dit op. Wij zijn onder andere in te schakelen voor loopbaanadvies en outplacement en dan is het goed om precies te weten wat er speelt. We vertellen je graag meer over de ontwikkelingen die op het gebied van arbeidsrecht momenteel belangrijk zijn, ook als het om loopbaanadvies en outplacement gaat. Waar moet je rekening mee houden?

Meer privacy
De verandering op het gebied van arbeidsrecht die misschien wel de meeste aandacht krijgt is natuurlijk de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een nieuwe privacywet waardoor bedrijven en instellingen gedwongen worden om zorgvuldiger met je gegevens om te gaan. Er moet een stuk zorgvuldiger met persoonlijke gegevens omgegaan worden, volgens deze wet die in de gehele Europese Unie op 25 mei 2018 van kracht wordt. Je zult het ongetwijfeld in je mailbox gemerkt hebben aan al de bedrijven die je vragen om toch vooral even aan te geven dat je mailtjes van ze wil blijven ontvangen!

Een wijziging op het gebied van minimumloon en vakantiebijslag
Het is vanaf 1 januari 2018 zo dat niet alleen nog maar werknemers met een arbeidsovereenkomst recht hebben op minimumloon of vakantiebijslag. Ook als je bij een bedrijf werkt op basis van een ander soort overeenkomst heb je hier zodoende recht op. Er zijn eigenlijk nog maar twee groepen die buiten deze regelingen vallen. We hebben het dan over zelfstandigen en gastouders. Zij zullen geen veranderingen ondervinden als gevolg van deze wetswijziging. En als we het dan toch over het minimumloon hebben, dat is per 1 januari weer verhoogd.

Nieuwe regels met betrekking tot uitbetaling voor overuren
Het wil nog wel eens voorkomen dat in een contract staat dat werknemers niet uitbetaald krijgen voor overuren. Een nieuwe regel geeft aan dat iedereen die overuren maakt hiervoor gecompenseerd moet worden. Deze compensatie bestaat dan minstens uit het minimumloon. Stel dat jij een contract hebt waar in staat dat jij niet betaald krijgt voor je overuren, dan is dit niet wettig. Daar komt bij dat over de gemaakte overuren ook vakantiegeld betaald moet worden. Als jij denkt dat dit bij jou op het bedrijf nog niet helemaal goed loopt, dan raden wij je aan hierover even contact op te nemen met je leidinggevende.

Compensatie voor het in dienst nemen van oudere werknemers
Werkgevers die een oudere werknemer in dienst nemen, die op gegeven moment kort of langdurig ziek wordt, kunnen hier een compensatie voor krijgen. Het gaat hier om een specifieke regel: neemt een werkgever tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 iemand in dienst die 56 jaar of ouder is, minstens 52 weken achter elkaar een WW-uitkering heeft ontvangen en (langdurig) ziek wordt, dan hoeft de werkgever alleen de eerste 13 weken maar het loon te betalen. Na deze 13 weken krijgt de werknemer een Ziektewet-uitkering van het UWV.

Naar boven