Management Coaching

10 Tips voor de beginnende Manager

  • Neem allereerst wat afstand van jouw vroegere vakinhoudelijke taken en concentreer je op een nieuw vak: het managen van een afdeling.
  • Maak uitgebreid kennis met jouw directe omgeving en mogelijke decision makers. Luister naar hun ideeën en investeer in de relatie.
  • Vraag in ieder gesprek de visie van de professional over de afdeling en wat er beter zou kunnen. Dit kun je later zeer goed gaan gebruiken.
  • Onderzoek de resultaten van de afdeling, analyseer de gegevens en vorm een mening.
  • Lees de dossiers van alle medewerkers, wat heeft er bij hen gespeeld, wat speelt er op dit moment?
  • Inventariseer de verbeteringen voor de afdeling onmiddellijk, dagelijks en vorm een plan.
  • Plan met alle direct reports bilateralen in van een uur, twee wekelijks of maandelijks.
  • Plan groepsmeetings in, maandelijks.
  • Loop binnen bij nieuwe leidinggevende, en houd goed contact. Wat zijn zijn/haar verwachtingen?
  • Presenteer plan op groepsmeeting, introduceer ideeën op brainstorm manier, vraag input voor sommige zaken, vraag voor andere zaken onmiddelijk commitment.