Flexibilisering arbeidsmarkt: zo houd je kennis aan boord

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt verliezen bedrijven veel kennis en ervaring, blijkt uit recent onderzoek van consultancy- en adviesbureau EY. Binnen bedrijven is er vooral vraag naar digitale experts. Hoe krijg en houd je de juiste kennis aan boord?
Het aantal flexwerkers binnen bedrijven blijft de komende jaren flink toenemen. 33 procent van de (Amerikaanse) bedrijven uit het EY-onderzoek verwacht een stijging van 30 procent of meer in 2020. Deze resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er in Nederland inmiddels ruim één miljoen zelfstandigen.

Bedrijven krijgen door de flexibilisering te maken met nieuwe uitdagingen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met talentmanagement en hoe houd je kennis binnen het bedrijf? Vaste werknemers maken in toenemende mate plaats voor flexwerkers. Vooral in de ICT en digitale sector wordt steeds vaker op projectmatige basis gewerkt. Loopt de opdracht af, dan moet de opdrachtgever de freelancer aan boord proberen te houden. Lukt dat niet, dan verliest het bedrijf veel kennis en ervaring.

Millennials
‘Willen bedrijven het digitale talent van de toekomst blijven aantrekken, dan moeten ze op deze trend inspelen’, zegt Jeroen Caré, partner en Digital Leader bij EY. De zeer gewilde digital natives, meestal millennials, hebben een nieuwe werkmentaliteit. Ze werken het liefst op projectbasis en oriënteren zich internationaal: van een opdracht in Amsterdam gaan ze net zo makkelijk naar een mooi project in Bratislava. Een luxe positie. ‘De vraag naar digitale kennis is groot, terwijl het aanbod schaars is’, aldus Caré, Partner en Digital Leader bij EY. ‘Bedrijven vissen uit dezelfde kleine vijver.’
Strakke digitale agenda
Om er als bedrijf uit te springen is het volgens Caré belangrijk om een strakke digitale agenda te hebben. Veel grote bedrijven hebben namelijk geen eenduidige visie op digitalisering. De strategie is versnipperd en digitalisering gaat te traag. Bedrijven hebben daardoor moeite met het aantrekken en behouden van digitale experts, die uiteindelijk zullen kiezen voor de meest interessante klus. ‘Stel jezelf daarom de vraag welke invloed digitalisering op jouw bedrijf heeft. Maak vervolgens een overzicht van de komende projecten en bepaal welke expertise je voor de realisering nodig hebt. Wil je talent aantrekken en behouden, dan is het belangrijk om een sterke, eenduidige strategie en langetermijnvisie te hebben.’

Aantrekkelijk
Millennials vallen voor de aantrekkelijkheid van de opdracht. ‘Projecten moeten uitdagend en innoverend zijn’, zegt Caré. ‘Wil je ICT’ers vervolgens aan boord houden, dan moet je ze perspectieven bieden. Een strakke digitale agenda speelt daarom een cruciale rol; welk volgend project kan je aanbieden? Bied je geen perspectieven en geef je millennials repeterend en eentonig werk, dan ben je ze kwijt. De klussen liggen immers voor het oprapen.’

Ondernemende visie
Volgens Caré is het ook belangrijk dat leidinggevenden ondernemender gaan denken: ‘Laat een innovatieve startup bijvoorbeeld deelnemen aan je digitale strategie. Of stel een flexibele schil in en maak deze actief onderdeel van je personeelsbeleid.’

Aan HR de taak om strategischer te gaan denken en de digitale trends nauwgezet te volgen. ‘Door automatisering en robotisering wordt veel geautomatiseerd werk teruggehaald vanuit India naar Nederland. In India ontstaat er nu een overschot aan geschikte kenniswerkers. Zouden we die Indiërs niet in Nederland aan de slag kunnen laten gaan? Voor een HR-strateeg een interessante ontwikkeling om in de gaten te houden.’

Bron: MT.nl