Strategischer worden: Tips voor managers

Naarmate de wereld onoverzichtelijker en onvoorspelbaarder wordt, en dat wordt hij, moeten managers meer strategische spierkracht ontwikkelen.

Het tijdperk van de strateeg is begonnen, zeggen Michael Birshan en Jayanti Kar van McKinsey. De omgeving van ondernemingen blijft in hoog tempo veranderen – stabiliteit is steeds verder te zoeken. Senior managers kunnen dan het hoofd bieden door meer tijd aan strategie te besteden. Daardoor zullen ze beter in staat zijn om opkomende kansen vroegtijdig te signaleren, snel op onverwachte dreigingen te reageren en op tijd beslissingen te nemen. Feit is tegelijkertijd dat veel managers veel beter zijn in functionele expertise of in uitvoering dan in strategisch denken. Zelfs managers die zijn aangesteld als chief strategy officer geven vaak aan dat ze het gevoel hebben onvoldoende te zijn voorbereid op hun functie. De vraag is dus: hoe kunnen managers strategischer worden?

Aandachtsgebieden
Ten eerste moeten managers begrijpen wat strategie echt betekent binnen hun bedrijfstak. De meeste managers hebben wel algemeen strategie-inzicht geleerd tijdens hun opleiding of on the job, maar dat is onvoldoende. Het is essentieel om strategisch te kunnen denken binnen de specifieke bedrijfstakcontext – dus vanuit de economische wetmatigheden, psychologie en wetten van de bedrijfstak. In de hightechindustrie bijvoorbeeld gaat het dan om onderwerpen als netwerkeffecten, platforms en standards. In de energiesector om dingen als beheersing van de economische implicaties van overheidsbeleid. Hoe bekwaam je je hierin? Er is veel literatuur beschikbaar over strategie in specifieke bedrijfstakken. Sommige organisaties zetten speciale opleidingstrajecten op of sturen managementteams bijvoorbeeld het veld in.
Ten tweede moeten managers er goed in worden om potentiële ‘ontwrichters’ te identificeren – de dingen die nu nog net achter de horizon liggen maar die straks de onderneming of de bedrijfstak ingrijpend op z’n kop gaan zetten. Dat kunnen nieuwe trends en technologieën zijn, maar ook nieuwe concurrenten – inclusief spelers van buiten de bedrijfstak. Hoe word je hier goed in? Dat kan op allerlei manieren – van bezoeken aan een technologie-hub als Silicon Valley (of Eindhoven!) tot reverse mentoring (seniors worden gementord door juniors met een sterke focus op technologie en innovatie) en bezoeken aan klanten. Wees creatief.

Bron: pwdegids.nl