Toename in mismatch tussen werkgever en werknemer

Zes van de tien medewerkers vertrekt binnen twee jaar bij een nieuwe werkgever en 15% maar liefst binnen één jaar. Maar liefst 30% van de organisaties kan al lange tijd niet de goede mensen vinden om hun vacatures te vullen. Zo blijkt uit een analyse van Yacht.

Organisaties zijn steeds minder in staat hun doelstellingen te realiseren bij gebrek aan de juiste expertise. Er gaat onnodig veel geld verloren aan werving- en selectiekosten. “Wat ons opvalt is dat een groot deel van de nieuwe medewerkers zelfs in deze tijd snel vertrekt,” vertelt Dick Koopman, directeur bij Yacht. “Werkgevers kunnen hoge eisen stellen aan nieuw personeel. Op het gebied van opleidingen en ervaringen wordt het beste van het beste verwacht. Op zich is dat prima. Maar waar de werkgevers aan voorbij gaan is dat veel werknemers andere eisen stellen aan hun werk, zoals gewoon een prettige en leuke werksfeer waar ze zich veilig voelen. Onze ervaring is dat hier vaak een niet-realistisch beeld geschetst wordt door de werkgever en dat is zonde.”

Het lage aantal reacties op vacatures heeft volgens de werkgevers drie oorzaken:

Onvoldoende mensen voldoen aan het gevraagde profiel: 54%
De functie spreekt te weinig tot de verbeelding: 36%
De organisatie stelt te hoge eisen aan de sollicitanten: 23%
In hun overweging om te kiezen voor een organisatie geven sollicitanten aan:

Het salaris moet goed zijn: 65%
De inhoud van het werk moet interessant zijn: 50%
Een vast contract is wenselijk: 43%
Er moet uitdaging in het werk zitten: 40%

Bron: Loopbaan-visie.nl