3 Tips voor het oplossen van een werkconflict

Werkconflicten: coachingstraject

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dit is een bekende uitspraak waar iedereen vast wel eens van heeft gehoord. Aan deze uitspraak kan echter ook nog toegevoegd worden: waar gewerkt wordt, zullen er conflicten ontstaan. Overal waar er samen wordt gewerkt, ontstaan er in de regel conflicten. Dit kunnen kleine conflicten zijn. Misschien zijn er irritaties omdat iemand zijn werk niet goed doet, waardoor anderen problemen krijgen. Maar ook grotere conflicten kunnen er ontstaan. Dat werknemers bijna met elkaar op de vuist gaan, of niet meer met elkaar willen praten. Wat het ook is: dergelijke conflicten moeten altijd worden opgelost. Maar hoe doe je dat nu effectief? Hiervoor kun je een coachingstraject volgen, maar de onderstaande tips kunnen je ook helpen.

Tip 1: de partijen bij elkaar brengen

Bij het oplossen van een conflict is het van groot belang dat de partijen bij elkaar worden gebracht. In principe moet het conflict immers onderling worden opgelost. Als conflictbemiddelaar is het dan ook belangrijk om geen partij te kiezen. De twee partijen moeten het samen met elkaar oplossen en jij moet eraan bijdragen dat dit op een voorspoedige wijze verloopt. Dit betekent dus dat je geen olie op het vuur moet gooien, maar juist zalvend te werk moet gaan. De partijen moeten het idee hebben dat er naar hun beiden goed geluisterd wordt. Anders kan een conflict juist verergeren. Heb je geen ervaring met het oplossen van conflicten? Coaching kan je dan helpen om daar meer ervaring in te krijgen. Bij Coaching krijg je aangeleerd wat de beste manier is om partijen bij elkaar te brengen, maar je kunt er voor nog veel meer situaties coaching volgen.

Tip 2: Een gezamenlijk doel voor ogen hebben: transitievergoeding

Is er een conflict tussen collega’s? Dit kan om veel zaken gaan. Bijvoorbeeld ook om een transitievergoeding. Het kan zijn dat een werknemer het niet eens is met deze vergoeding en dan ontstaat er een conflict. Maar ook onderlinge irritaties op de werkvloer kunnen ervoor zorgen dat er een conflict ontstaat. Door een gezamenlijk doel voor ogen te hebben, is de kans groter dat een conflict sneller wordt opgelost. Er moet echt een teamgevoel zijn. Iedereen moet zichzelf nuttig voelen.

Tip 3: conflict oplossen bij het helpen aan een nieuwe baan: outplacement

Een groot conflict op de werkvloer kan ervoor zorgen dat er met ontslag wordt gedreigd. Dit is voor werknemers een angstige situatie, want niemand wil zonder werk zitten. Je hebt immers veel vaste lasten en natuurlijk wil jij dan niet in de problemen komen. Bij outplacement word je bij een dergelijk conflict geadviseerd. Er kunnen bijvoorbeeld tips worden gegeven over hoe je snel weer een nieuwe baan kunt vinden. Maar ook andere alternatieven worden meegenomen. Misschien kun je bijvoorbeeld wel als ZZP’er aan het werk? Coaching kan een belangrijke rol hierin spelen. Niet alleen om conflicten op te lossen, maar ook om ervoor te zorgen dat je snel weer deugdelijk werk hebt.