Een goed sollicitatiegesprek

Solliciteren en lichaamstaal: hoe maak je de beste kans op een baan?

Iedereen wil een gunstige indruk wekken tijdens een sollicitatiegesprek. Maar hoe doe je dat? Sam Gosling, auteur van het boek “Snoop: what your stuff says about you”, meent dat je voorover moet leunen. Dat maakt een gemotiveerde indruk.

Gosling verwijst naar een studie waarbij een team onderzoekers de relatie bekeek tussen het gedrag van mensen en hoe ze werkelijk zijn. Zij kwamen tot volgende conclusies:

  • Veel praten, gesticuleren en het algemeen voorkomen verraden sociale vaardigheden, waarbij enkel de kledij de werkmotivatie van de kandidaat aangeeft. (Deze conclusie sluit aan bij eerdere studies die aangeeft dat de kledij van een kandidaat de enige betrouwbare indicator is van plichtsgetrouwheid)
  • Ook voorover leunen hangt samen met gemotiveerd zijn. Hoe meer een kandidaat voorover leunt, hoe gemotiveerder hij is.

De motivatie van werknemers kan dus worden afgeleid van de manier waarop ze gekleed zijn en de mate waarin ze tijdens het gesprek voorover leunen.

Bron: Loopbaan-visie.nl