Gesprekstechnieken voor gevorderen

E-in is een afkorting van Exporatie intern referentiekader. De E-in is een vraag ter verduidelijking. Voorbeelden van E-ins zijn:

Kunt u dat verduidelijken?

Kunt u daar iets meer over vertellen?

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

De E-in wordt gebruikt als het relaas van de geïnterviewde te abstract is of als men wil toetsen of een uitspraak ook werkelijk onderbouwd is.

Een E-ex vraag is een vraag naar een nieuw facet of nieuw onderwerp. Bijvoorbeeld, bij het onderwerp Wat vindt u van de Telegraaf?:

Wat vindt u van de rubriek van Jan?

Wat vind u van de politieke opstelling van de Telegraaf?

Wat vindt u van de negatieve kanten van de Telegraaf?

Deze vragen kunnen worden gebruikt om het gesprek te sturen. De vragensteller is bezig met zijn eigen interesses en stelt zijn eigen topics vast. Of leidt de geïnterviewde naar het onderwerp waar hij het over wil hebben.

Beide technieken zijn waardevol in interviews, ook als het gaat om sollicitaties of outplacement. Op E-ins kun je je natuurlijk goed voorbereiden. Op E-ex’s kun je met wedervragen reageren of antwoorden op de oorspronkelijke vraag en je niet laten leiden in het interview.