Hang Yourself gesprekstechniek

De rijexaminator stelt na het examen de vraag: Hoe vindt u zelf dat het gegaan is? De kandidaat antwoordt: Ja het ging wel, maar ik ben natuurlijk nog een beetje onzeker. Examinator: Zullen we het dan nog maar een keertje overdoen?

De Examinator past hier een gesprekstechniek toe, die in bedrijven en organisaties veel wordt gebruikt, bewust of onbewust. Dit is een variant op de ‘Hang Yourself’ gesprekstechniek. De boodschapper stelt zodanige vragen waaruit de ontvanger kan opmaken dat het mis is of haakt in op een directe opmerking die door de gesprekspartner wordt gemaakt en koppelt daar zijn conclusie of mededeling aan.

Nog een voorbeeld van de Hang Yourself gesprekstechniek.

Manager (alleen de vragen van de Manager staan weergegeven):

Ik zou het graag eens willen hebben over hoe je vindt dat het gegaan is het afgelopen jaar. Kun je eens vertellen hoe het je hier bevalt? Bel je erg moe als je ’s avonds thuiskomt? Heb je wel plezier in het werk? Heb je zelf het idee dat het goed gaat? Heb je zelf het idee dat je het goed aankunt? Ik vraag me wel eens af of deze baan niet te zwaar is voor je? Zou je in een andere baan niet gelukkiger zijn? Zou het niet beter zijn als je iets anders ging doen? Nu we het er toch zo over hebben geloof ik dat we je moeten afraden om verder te gaan. Is het niet voor alle partijen beter als we er een punt achter zetten?

Sollicitanten krijgen ook vaker te maken met deze gesprekstechniek en het is belangrijk je te realiseren dat het de interviewer dan vooral ook gaat om jouw reactie op een bepaalde vraag. Bij een gesprekstechnisch agressieve opmerking is een goede reactie het reageren met reflectie, ordening of samenvatting (Ik begrijp dat u verbaasd bent over.. Ik begrijp dat u vragen stelt bij..). Vervolgens het geven van informatie, of het aangeven van de oplossing van een bepaald probleem. Zo ga je handig om met de Hang Yourself techniek. Je kunt hem zelfs ook zelf toepassen door de interviewer aan het einde te vragen of hij je feedback wil geven op het interview of dat hij je gaat aanbevelen aan zijn opdrachtgever.