Het nieuwe solliciteren: ‘Diploma? Maakt niet uit!’

Veel mensen ontdekken pas na het verlaten van de schoolbanken het genot van bij te leren en tal van slechte studenten blijken achteraf uitstekend te presteren in het bedrijfsleven. Ulrich Weber, hoofd Human Resources bij Deutsche Bahn (DB), lanceerde daarom een nieuw wervingsproces waarbij academische prestaties geheel naar de achtergrond verdwijnen.

Süddeutsche Zeitung:
Jongeren die willen solliciteren bij het Duitse trein- en busbedrijf Deutsche Bahn kunnen volgens een vertegenwoordigster van DB nu “onafhankelijk van de punten op hun rapport” een online test afnemen. Deze test meet vooral de vaardigheden die belangrijk zijn voor de functie waarvoor men solliciteert. Academische scores moeten worden ingediend, maar zijn niet langer uitermate belangrijk.

“Het selectieproces focust nu op de persoonlijke sterktes van de sollicitant,” aldus Weber, “niet de beste punten, maar sociale en cognitieve competenties bepalen het succes van een carrière. De online test geeft iedereen een gelijke kans en kan verborgen talenten ontdekken. (…) Gevoel voor verantwoordelijkheid of een speciaal begrip van technische zaken kan immers veel belangrijker zijn dan goede of slechte punten in wiskunde.”

Ook andere Duitse werkgevers in zowel de privé als de publieke sector overwegen nieuwe wervingsstrategieën. Zo introduceerde het Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Federaal Antidiscriminatieagentschap) in 2010 anonieme sollicitaties. Onder andere Telekom en L’Oréal namen deel aan het project, waarbij men fotoloze sollicitaties overwoog met daarin geen enkele informatie omtrent de leeftijd, geslacht, sociale achtergrond of maatschappelijke status van de kandidaten.

Uit het project bleek dat vrouwen en allochtonen significant meer succes behalen wanneer er anoniem wordt gesolliciteerd. Acht Duitse bondsstaten bereiden momenteel hun eigen alternatieve sollicitatieprojecten voor.

Bron: Loopbaan-visie.nl