Veel sneller aan een baan met een hulptraject

Werklozen in de bijstand komen een stuk sneller aan een baan als ze hulp krijgen bij hun zoektocht. Zij vonden 2,75 keer sneller een baan dan mensen zonder een zogenaamde ‘re-integratievoorziening’.

Van de bijstandontvangers die gebruik konden maken van hulp, vond vorig jaar ruim 22 procent een baan, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is een groot verschil met de groep die het op eigen houtje moest doen. Daarvan kon 8 procent weer aan de slag.

Gemeenten beslissen zelf welke hulp aangeboden wordt en wie deze krijgt. Mannen worden vaker begeleid dan vrouwen en ook jongeren worden meer aan de hand genomen dan ouderen. Van alle mannen die op 1 januari 2014 een bijstandsuitkering kregen, kon 46 procent in dat jaar gebruikmaken van een re-integratievoorziening, tegen 39 procent van de vrouwen. 15- tot 27-jarigen kregen in 61 procent van de keren hulp aangeboden. Bij 55-plussers lag dit percentage op 23 procent.
Sollicitatietrainingen
De trajecten verschillen per stad. Zo zijn er in sommige steden sollicitatietrainingen, maar zijn er ook regelingen waarbij een baan is inbegrepen, zoals loonkostensubsidie of participatieplaatsen.

Bron: loopbaan-visie.nl