Keuze voor manager is niet altijd even effectief

Van onderbuikgevoel tot uitgebreid assessment, er zijn vele manieren om een kandidaat te selecteren. De Universiteit van Amsterdam onderzoekt waarom organisaties kiezen voor een bepaalde selectiemethode als zij een nieuwe manager aan willen nemen.

Wanneer een organisatie een manager zoekt, geeft een capaciteitentest gecombineerd met een integriteitstest een goede indicatie van het toekomstige succes van een kandidaat. Toch blijkt slechts de helft van de organisaties te kiezen voor deze selectiemethode.

Onderzoeker Stefan Mol probeert er met collega’s in een Europees onderzoek achter te komen waarom organisaties bepaalde keuzes maken. ‘Ons onderzoek richt zich op de kloof tussen wetenschap en praktijk, in de zin dat we geïnteresseerd zijn in de vraag waarom organisaties in het selecteren van managers vaak niet die selectiemethoden gebruiken die blijkens wetenschappelijke onderzoeken de hoogste predictieve validiteit hebben in het voorspellen van werkprestaties.’

Mol verwacht dat de kloof deels te maken heeft met zaken als nationale cultuur, toegang tot de wetenschappelijke literatuur, politieke processen binnen de organisatie en het aantal sollicitanten ten opzichte van het aantal vacatures. Maar hij wil graag van HR-directeuren weten hoe zij hun keuze maken. Belangstellenden kunnen via een website deelnemen aan het onderzoek.
Uit eerder onderzoek van de UvA en Yacht is gebleken dat veel nauwelijks een organisatiebrede aanpak hebben als het gaat om selectiemethoden die worden gebruikt. Doorgaans wordt de aanpak van de selectie overgelaten aan de specifieke afdeling waar de vacature is. Dit impliceert dat selectie-eisen, selectiemethoden en organisatiestrategie niet of nauwelijks op elkaar zijn afgestemd.

Slechts 20 procent van de Nederlandse organisaties blijkt de effectiviteit van hun personeelsselectie te meten. 50 procent van de organisaties reflecteert wel op de eigen selectie en vraagt sollicitanten naar hun mening over het selectieproces. Deze zijn vaak terughoudend in hun commentaar. 10 procent van de organisaties schakelt externen in om de selectieprocedure te evalueren.

Bron: pwdegids.nl