WW uitkering – vragen van coachees

Wij krijgen dagelijks veel vragen van Arbeidsrechtelijke aard. Bijvoorbeeld aangaande de WW-uitkering. Hieronder zetten wij de feiten op een rijtje.

  • Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur (nu 38 maanden) van het ontvangen van de WW-uitkering gefaseerd teruggebracht naar 24 maanden. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon.
  • De berekeningsmethodiek voor het opbouwen van de duur van de WW-uitkering wordt aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die de werknemer al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.
  • Na 6 maanden werkloosheid (voorheen 12 maanden) wordt alle arbeid geacht passend te zijn voor een werknemer. Een werknemer kan dan niet meer vasthouden aan zijn eigen opleidingen- en ervaringsniveau.
  • In de WW wordt inkomensverrekening ingevoerd in plaats van urenverrekening als een uitkeringsgerechtigde gaat werken.
  • De wijzigingen m.b.t. passende arbeid en inkomensverrekening zijn ingegaan per 1 juli 2015. De wijzigingen voor de berekeningsmethodiek en de duur gaan gefaseerd in vanaf 1 januari 2016.

Aan deze Blog kunnen geen rechten worden ontleend.