teamcoach

Doe eens een Team Assessment!

Werken in team is een doeltreffende manier om als bedrijf of zelfstandige meer gedaan te krijgen in minder tijd. Iedereen heeft andere ideeën, een andere visie op bepaalde zaken – en als die factoren samen in de strijd worden geworpen, kunnen zoveel betere resultaten bereikt worden.

Natuurlijk kan het altijd zijn dat er twijfels ontstaan over de efficiëntie van een team en in dat geval is het een goed idee om een zogenaamd team assessment te doen. Wat is een team assessment of analyse precies en wat kan ermee bereikt worden? Vragen die een duidelijk antwoord verdienen!

Wat is een team analyse?

Een team analyse is kort gezegd een analyse van hoe een team functioneert en daarbij worden vragen gesteld over hoe het beter zou kunnen. Factoren die een obstakel lijken te zijn voor de effectiviteit van het team worden aangepakt, zodat opdrachten sneller en beter afgewerkt kunnen worden.

De hamvraag die bij een dergelijke assessment gesteld wordt, is: hoe effectief is het team waarin we werken? Hierbij moeten enkele belangrijke vragen gesteld worden om tot een duidelijk antwoord te komen:

1. Wat is de verstandhouding tussen de verschillende teamleden?

Het is eerst en vooral belangrijk om te achterhalen hoe goed de leden van het team met elkaar overeenkomen. Als er zich spanningen of discussies bevinden tussen teamleden, dan zal dat de efficiëntie van het team als geheel ongetwijfeld negatief beïnvloeden. Een goede communicatie en verstandhouding zijn dus van essentieel belang om het team doeltreffender en duurzamer te maken!

2. Vullen de leden elkaar aan en is competentie coaching nodig?

Daarbij is het belangrijk dat de leden van het team elk hun eigen talenten en skillset hebben en deze ook kunnen gebruiken binnen het team. Afhankelijk van het project zullen andere vaardigheden nodig zijn, dus het is van belang dat elk lid op zijn manier bijdraagt tot het einddoel. Ten slotte is het van belang dat de leden op elkaar kunnen inspelen en elkaars ideeën of talenten aanvullen. Competentie coaching is bijvoorbeeld een goede manier om de effectiviteit van leden binnen een groep te verbeteren!

3. Wordt het team wel goed geleid?

Zonder goede leider is een team geen echt team. Dat wil niet zeggen dat alle beslissingen door slechts één persoon genomen moeten worden, maar een leidersfiguur die voorstellen doet en inspanningen doet om een goede samenwerking te verkrijgen en behouden is wel van belang. Op die manier blijft het groepsgevoel positief en zal de team performance zoveel beter zijn.

4. Zijn de leden het eens over het doel?

Als laatste is het van essentieel belang dat alle leden het eens zijn over de resultaten die bereikt moeten worden. Die kunnen door de teamleider vooropgesteld worden, maar ze kunnen bijvoorbeeld binnen een bedrijf ook van hogerhand komen. Wat belangrijk is, is dat alle leden weten wat ze moeten doen om samen tot die resultaten te komen. De zogenaamde team performance hangt volledig af van hoe goed de teamleden in staat zijn om die resultaten te bereiken – als groep.