7 Tips om jouw doelen te bereiken

7 Tips om jouw doelen te bereiken
In het leven hebben we verschillende doelen dat we willen bereiken. Of dat nu op persoonlijk vlak of op de werkvloer is. Het bereiken van je doel vergt heel wat doorzettingsvermogen, kennis en misschien zelfs wat coaching. Hier zijn zeven tips om jouw doelen te bereiken.

1. Stippel je plan uit

Een doel kan ver in de toekomst liggen en verschillende stappen vereisen. Daarom is het best om voor je begint met het begin een stappenplan uit te stippelen. Door je werkwijze in verschillende stappen onder te verdelen zal je een beter overzicht bewaren over wat er moet gebeuren. Heb je moeite met het uitstippelen van een plan, dan kan een coachingstraject een goed idee zijn.

2. Zet tussentijdse doelen

Het is makkelijk om de motivatie te verliezen als je einddoel veraf ligt. Voor wie het doel bijvoorbeeld het lopen van een marathon is terwijl hij op dit moment nog geen vijf kilometer uit kan lopen, kan het motiverend werken om tussentijdse doelen te zetten. Deze doelen kunnen vooropgesteld worden tijdens een coachingstraject.

3. Zet een deadline

Stel je vaak alles uit tot het laatste moment? Dan kan dat nefast zijn voor het bereiken van je doel. Geef jezelf dan ook deadline tot het voltooien van een (tussentijds) doel. Hier kan performance coaching er ook voor zorgen dat je geen uitstelgedrag vertoont.

4. Wees realistisch

Niemand heeft baat bij een onrealistisch doel. Dat zorgt enkel maar voor frustratie bij iedereen die tracht het te verwezenlijken. Daarom is het belangrijk om met een objectieve blik te kijken naar je doel en je werkwijze. Hierbij kan het zeker geen kwaad om feedback te vragen aan derden. Vraag de mening van familie, vrienden of schrijf je in voor coaching.

5. Schakel hulp in

Niemand die beweert dat je je doel op je eentje moet behalen. In je weg naar het bereiken van je doel kan je de hulp inschakelen van derden. Dit kan zowel een looppartner zijn tijdens je loopsessies als een vennoot die help je nieuwe business op te starten.

6. Maak tussentijdse evaluaties

Tijdens je parcours dat je aflegt voor het bereiken van je doel kan je verschillende obstakels tegenkomen. Sommige overwin je vooraleer je verder streeft naar je einddoel, terwijl andere er voor zorgen dat je werkwijze niet efficiënt meer genoeg is. Daarom is het erg belangrijk om regelmatig je parcours en werkwijze te evalueren. Performance coaching kan een uitstekende manier zijn om een objectief perspectief te hebben op je werkwijze.

7. Hou rekening met tegenslagen

Gemotiveerd blijven tijdens het streven naar je doel is een van de grootste uitdagingen. Het vinden van oplossingen is als het zoeken naar goud. Je zal wellicht heel wat mogelijke oplossingen moeten uitproberen vooraleer er eentje succes oplevert. Er is echter maar één manier die leidt naar succes: dat is blijven graven!