EFFECTIEF FEEDBACK GEVEN? DAT DOE JE ZO!

Veel managers zien er tegenop: feedback geven. Waarom is het zo moeilijk en hoe geef je terugkoppeling waarmee de ander ook echt iets doet?

Onderzoek na onderzoek wijst uit: managers geven niet graag feedback, zeker als die negatief is. De reden is simpel: we willen niet graag de boeman zijn en we willen graag aardig gevonden worden. Toch zouden we het meer moeten doen, geven medewerkers zelf aan. Kritische of negatieve feedback zou zelfs een beter effect hebben op hun prestaties dan positieve terugkoppeling. Maar dan moet het wel op een goede manier gebeuren.
Hou het helder
Misschien ben je geneigd de negatieve boodschap in te pakken met complimenten. Dat is een begrijpelijke tactiek: zo houd je de balans. Volgens organisatiepsycholoog Emily Heaphy is er zelfs een ideale verhouding van vijf complimenten versus één stevige kritiek. Maar, hou momenten van positieve en negatieve feedback gescheiden. Complimenten komen minder gemeend over als ze bedoeld zijn om een harde waarheid te verzachten, en ze verwateren bovendien de boodschap die je wilt overbrengen.

Wat moet je níet doen?
Het is een van de fouten die veel wordt gemaakt bij het geven van feedback: je eigen boodschap afzwakken. Als het hoge woord er eenmaal uit is, krabbel dan niet terug. Zeg dus niet ‘ach, zo belangrijk is het eigenlijk niet.’ Sta voor wat je te zeggen hebt.
Reactie van de ander
Kritiek krijgen is moeilijk. Weinig mensen geven direct hun fouten toe, maar relativeren die of lachen ze weg. Of erger: ze geven anderen de schuld, ontkennen of worden boos. Hoe ga je om met zulke reacties? Bedrijfskundige Gytha Heins deed onderzoek naar het fenomeen aanspreekgedrag en geeft tips over hoe om te gaan met defensief gedrag na feedback.

‘Verander gedrag met feed forward’
Omdat feedback vaak als bedreigend wordt ervaren, gaat het brein in de angst-modus en sluit het zich af, schreef coach Muriel Schrikkema eerder dit jaar in een artikel voor MT. Daarom pleit zij voor feed forward: positief aanmoedigen. Het is volgens haar dé manier om mensen nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden aan te laten leren.

Bron: MT.nl