Proactief bezig zijn met loopbaanontwikkeling bevordert verandering en innovatie in organisaties

Initiatiefrijke werknemers, mensen die gedreven worden door betekenis aan hun werk te geven en beschikken over een roeping, zijn vaker proactief bezig met de ontwikkeling van hun loopbaan. Zij vertonen daardoor proactief werkgedrag dat verandering en innovatie in organisaties bevordert. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Evgenia Lysova.

Lysova onderzocht in hoeverre de betekenis die werknemers toeschrijven aan hun carrière bepalend is voor hun carrière-werkgedrag? Haar uitkomsten bieden een belangrijke bijdrage voor gespreksvoering met werknemers over carrière, betekenis van werk, roeping, positief organisatiegedrag als wel de rol van werknemers in het aanscherpen van hun carrière.

Wat betekent uw carrière voor u?
Deze vraag lokt vandaag de dag een diepere reflectie uit. Mensen zijn namelijk meer bezig met de vraag wat voor hen belangrijk is in hun loopbaan, dan alleen met de manier waarop zij hun baan ervaren.

In eerdere studies is uitgebreid onderzoek gedaan naar welke carrière-gerelateerde betekenissen mensen aan hun baan toekennen. Er is echter nog weinig bekend over welke gevolgen dit met zich meebrengt voor het carrière- en werkgedrag van de persoon in kwestie.

Lysova laat zien dat werknemers die proactief bezig zijn met hun carrière en zich focussen op andere doelen in hun werk organisatieveranderingen ondersteunen in tegenstelling tot werknemers met passief carrièregedrag. Organisaties worden daardoor aangemoedigd om meer bewustwording te creëren en meer rekening te houden met de krachtige rol van het aspect ‘betekenis’ in de carrière van werknemers. Help werknemers zich te ontwikkelen, maar ook om te gaan met eventuele negatieve gevolgen van het hebben van een roeping.

Bron: Loopbaan-visie.nl