Tips voor 50plus en hun loopbaan

Je carrière na je 50ste een nieuwe boost geven

De kennis en ervaring van 50plussers op de werkvloer betekenen een grote meerwaarde voor een bedrijf. Ze kennen het bedrijf door en door, zijn vertrouwd met alle processen en hebben het bedrijf zien evolueren. Geen wonder dus dat bedrijfsleiders deze mensen graag zo lang mogelijk aan boord houden en hen willen blijven motiveren en uitdagen.
Toch stellen we vast dat heel wat werknemers in de categorie 50plus moeite hebben om de nodige motivatie te vinden om er dag na dag weer voluit tegenaan te gaan.

Een persoonlijk coachingstraject

Ben je zelf 50plus en heb je het gevoel dat je vast zit in je job? Via een persoonlijk coachingstraject wordt begeleiding aangeboden specifiek gericht op jouw situatie. Een coach gaat gedurende dit traject samen met jou in eerste instantie bekijken wat de huidige toestand van jou ten opzichte van je job is. Vervolgens kijken jullie samen naar welke doelen en dromen jij nog voor jezelf ziet in je professionele loopbaan. Met de combinatie van voorgaande twee zaken, gaan jullie dan aan de slag. Je coach begeleidt je bij iedere stap van de weg, biedt ondersteuning en komt met waardevolle adviezen.

Loopbaanbegeleiding in de praktijk

Het initiatief tot het volgen van loopbaanbegeleiding kan zowel jou als van je werkgever komen.
Het kan dat je zelf het gevoel hebt dat je nood hebt aan verandering of aan een nieuwe uitdaging maar ook je werkgever kan dit aanvoelen. Voel je daarom niet verontwaardigd als hij of zij hiermee komt aankloppen. Zie dit eerder als een teken dat hij of zij met je begaan is, aanvoelt dat er iets schort en mee wil zoeken naar oplossingen. Immers, niemand wil een goede kracht met bakken kennis en ervaring verliezen.

Helder en duidelijk loopbaanadvies

Wees je ervan bewust dat het hele traject een proces is waarbij verschillende stappen worden gezet die uiteindelijk resulteren in een concreet en gericht loopbaanadvies. Hierbij wordt niet over één nacht ijs gegaan en worden alle aspecten van zowel je carrière als je persoonlijke situatie van naderbij bekeken en getoetst aan je job. Dit alles met het doel een oplossing te vinden waarin jij je volledig kan vinden en waarbij je met volle moed en overgave de nieuwe uitdaging aangaat.

Heb je zelf het gevoel vast te zitten in je job? Oppert je werkgever de mogelijkheden van een persoonlijk begeleidingstraject?
Hou voor ogen dat dit je loopbaan een heel nieuw elan kan geven, waarbij je een nieuwe start kan maken. Veel succes alvast.