Wat een mooie Tool voor professional Coaching: Een luxe persoonlijke Journal

Journal_Different_Coaching

Personal Coaching is een bijzonder waardevol gedeelte van onze diensten. We ondersteunen je in Werk en Leven om gelukkiger te worden, sterker te worden, je doelen te halen of keuzes te maken. Journaling en zelf-reflectie speelt dan een belangrijke rol. We gebruiken daarvoor luxe persoonlijke Journals die je kado krijgt bij al onze trajecten.