Ondernemingsraden opgelet!

Ondernemingsraden zijn welkom bij Different Coaching!

Als Ondernemingsraad komt er veel op je af. Zeker in deze tijden met veel veranderingen voor organisaties en bedrijven. Different Coachings is gespecialiseerd in Ondernemingsraden en geeft op maat begeleiding en training in medezeggenschap. Dit is train en coaching die volledig door de werkgever wordt vergoed, altijd en in goed overleg met de betrokken bestuurder.

Volgens de WOR hebben Ondernemingsraden recht op jaarlijkse scholing en training. Die is ook noodzakelijk om de rollen en verantwoordelijkheden goed te kunnen vervullen. De OR krijgt te maken met:

  • Advies- en Instemmingsaanvragen
  • Initiatief recht
  • Informatie recht
  • Betrokkenheid bij CAO, Reorganisatie, Ontslag of juist uitbreiding
  • Contacten met vakbonden, Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht
  • Discussies met Bestuurder
  • OR verkiezingen
  • Samenwerking binnen de OR
  • Dagelijks Bestuur van OR

Ben je op zoek naar meer informatie en ondersteuning? Aarzel niet om contact met Different Coaching op te nemen. Wij werken op ons eigen kantoor, maar ook zeer veel op locatie door heel Nederland. Waar wil je ons ontmoeten?