Jonge sollicitanten worden te vaak aan hun lot overgelaten

Werkgevers en werkzoekende jongeren hebben vaak uiteenlopende verwachtingen over een potentiële baan, wat in belangrijke mate bijdraagt tot de hoge jeugdwerkloosheid. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en de organisatie Business in the Community (BITC). Volgens de onderzoekers moet die discrepantie worden weggewerkt, niet alleen om de hoge jeugdwerkloosheid weg te werken, maar ook om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven op termijn over het nodige talent blijft beschikken.

“Jongere werkzoekenden dreigen vaak in een vicieuze cirkel terecht te komen,” voert Peter Cheese, chief executive van het Chartered Institute of Personnel and Development, aan. “Door strikte rekruteringsnormen van de werkgevers en een gebrek aan feedback bij sollicitaties, wordt de toegang voor jongeren tot de arbeidsmarkt gevoelig bemoeilijkt. Anderzijds wordt aan deze leeftijdsgroep ook niet de nodige ondersteuning aangeboden bij de overstap van het onderwijs naar het beroepsleven.”

“Bovendien heeft het gebrek aan transparantie over het rekruteringsproces, onder meer door het uitblijven van feedback bij een sollicitatie, een demotiverende invloed op de jonge werkzoekenden,” zegt Peter Cheese nog. “De meeste aanwervingsprocedures zijn ook niet aangepast aan kandidaten die nog geen enkele werkervaring hebben opgedaan. Jonge werkzoekenden weten vaak niet op welke manier ze zich optimaal op een specifieke sollicitatie moeten voorbereiden, zodat potentiële werkgevers vaak ontgoocheld zijn in de kwaliteit van de kandidaten.”

Bron: Loopbaan-visie.nl