Non-verbale gesprekstechnieken

Aandacht is de motor van elk gesprek. Aandacht moet waarneembaar zijn. De een kan wel zeggen ‘Ik had aandacht voor de ander’, maar als die aandacht niet wordt vertaald naar concreet gedrag dan heeft de ander er niets aan. Je kunt op verschillende manieren non-verbale aandacht geven. Welke vorm is niet zozeer belangrijk, maar de totale hoeveelheid moet vooral voldoende zijn.

  1. Lichaamsrichting: de schouders worden in de richting van de gesprekspartner gedraaid.
  2. Lichaamshoek: als je voorovergebogen zit gaat dit gepaard met een grotere verbale activiteit
  3. Hoofdknik: een belangrijke beloner. Je moet op het juiste moment knikken, als de zin wordt afgesloten.
  4. Oogcontact: mensen die oogcontact onderhouden worden als warmer ervaren dan mensen die oogcontact vermijden.
  5. Glimlach: je wordt sympathieker gevonden als je glimlacht
  6. niet defensieve lichaamshouding: als de armen over de borst gekruist zijn en de benen  over elkaar geslagen dan spreken we over een defensieve lichaamshouding. Mensen met een open lichaamshouding komen sympathieker over dan mensen met een gesloten houding.

Deze technieken kun je altijd en overal toepassen. Bij sollicitaties en Outplacement situaties zijn ze duidelijk toepasbaar en zullen ze je zeker verder helpen. Probeer maar eens..